Home / Event / INED2017 ver 001…071 – 2017.10.24

INED2017 ver 001…071 – 2017.10.24

Posted on
Oct
24

24.10.2017 09:00 ver 071

Salarii->Rezultate->Liste lunare

Formular SalFPohh.FRX:

Perfectionare tiparire Data si ora creerii listei

24.10.2017 07:30 ver 070

Salarii->Rezultate->Liste lunare

Formular SalFPohh.FRX:

Salt la pagina noua la fiecare stat

Resetare Numar Curent la fiecare stat (reincepe contorizarea de la 1)

Retiparire header la fiecare pagina noua

Data si ora creerii listei in header

Tiparire ‘Lista partiala’ cand conditia de selectie este diferita de .T.

Inserare www.ined.ro in partea din stanga jos a paginii

 

19_10_17 16:00 ver 068

Salarii->Rezultate->Liste lunare : FRX urile pot fi DOS sau WINDOWS

Exemple :

– salfpohh.frx listare landscape Foaie colectiva prezenta cu ora de inceput, ora de sfarsit, pauza de masa (minute), nr ore lucrate

este adaugata automat in lista de la Salarii->Rezultate->Liste lunare

– salfpow.frx listare portret ca vechea listare pontaj

17_10_17 08:00 ver 067

BTER -> Top 10 Perfectionari.

 

16_10_17 08:00 ver 066

BTER -> Top 10 solduri terti, din sold initial, rulaj cumulat, sold final.

 

10_10_17 08:00 ver 065

Salarii -> Contracte(lunar), initializari cand adaugam un contract:

– yCAAMBP=bifat pentru D112CodAB in (1,2,3,4,5,6,7,8)

– yCPCI=bifat si AsigCI=Da pentru D112CodAB in(1,2,3,6,7,8)

– m.yFGS=bifat pentru D112CodAB in(1,3,8)

 

Dupa copiere Certificate de Concedii Medicale in Stat salarii, trebuie Recalculare salarii !

Marire camp ore acord la Recapitulatia de la salarii (formular SALRECAcentG.FRX)

 

29_09_17 08:00 ver 064

D112 : Modificari rotunjiri CAS si CASS firma

* CAS firma

aceasta CALCULATE SUM( IIF(A_8#0 AND BETWEEN(A_1,1,8),MAX(A_13, m.legesminec * A_8/m.legezmax),A_13) ) TO SUMasigurat_A_13

inlocuita cu CALCULATE SUM( IIF(A_8#0 AND BETWEEN(A_1,1,8),MAX(A_13, ROUND(m.legesminec * A_8/m.legezmax,0)),A_13) ) TO SUMasigurat_A_13 && 29_09_17

* CASS firma

aceasta CALCULATE SUM ( IIF(A_8#0 AND BETWEEN(A_1,1,8),max(A_11, m.legesminec*A_8/m.legezmax), A_11) + B4_5 + B3_12 + C_8 ) TO m.v1

inlocuita cu CALCULATE SUM ( IIF(A_8#0 AND BETWEEN(A_1,1,8),max(A_11, ROUND(m.legesminec*A_8/m.legezmax,0)), A_11) + B4_5 + B3_12 + C_8 ) TO m.v1 && 29_09_1

 

28_09_17 17:00 ver 063

REINDEXARE

Firme (fereastra Switchuri) camp nou: TelefCli C(32) pentru numarul de telefon la care clientii pot primi relatii.

 

Perfectionari Vanzari (o)Somatii

– Fara :R (read Only) la brow detalii camp nrsom (numar somatie 1 sau 2)

– Moment calcul SolduriFAV aratat pe formular

– Telef client de la Firme, utilizat la formularele somatie1.frx si somatie2.frx

 

27_09_17 18:00 ver 062

(o)Somatii: corectie eroare fisier deschis, eroare care apare la prima utilizare.

 

27_09_17 14:00 ver 062

Inserat Banca si IBAN in formularele somatie1.frx si somatie2.frx.

Datele sunt preluate din formularul Firme, campurile: Banca1(m.fbanca) si Cont1(m.fcontlei).

 

 

26_09_17 17:00 ver 062

REINDEXARE

 

Users: Camp nou  DreptSom N(1) = drepturi de acces la aplicatia (o)Somatii

 

Vanzari->(o)Somatii : aplicatie nou pentru gestiunea somatiilor

 

Productie->LansBal-> Buton View inlocuit cu Edit pentru inregistrarea/corectia soldurilor in cursul anului

 

19_07_17 13:00 ver 061

1)  Corectie la Tipariri Productie -> BON::RTT

comparatie intre

consumurile reale, din BONuri si

consumurile planificate, in retete,

pentru produsele finite declarate in NOTe de predare,

folosind explodarile lunare de la Cost(o)

 

2) Corectat referinta cmdcmd. Inlocuita cu cmd.

 

19_07_17 10:00 ver 060

1) Tipariri Productie -> BON::RTT

comparatie intre

consumurile reale, din BONuri si

consumurile planificate, in retete,

pentru produsele finite declarate in NOTe de predare,

folosind explodarile lunare de la Cost(o)

 

2) Corectat referinta cmdcmd. Inlocuita cu cmd.

 

14_09_17 10:00 ver 059

Perfectionari Vanzari -> Comandat::Vandut(2) : campurile n_minute si s_minute cu 6 zecimale.

 

11_09_17 15:00 ver 058

REINDEXARE

Salarii:

– renuntat la campul OG4APP si modificat formulele pentru CASS firma si CAS firma. Vezi help de la Contracte (lunar).

– mostenire OG4EXCE (exceptie „plafonare”) se face, incepand cu septembrie 2017, pe la „Pregatire SALL+SALX” bifa „Mod de Calcul si OG4EXE”

 

 

01_09_17 10:00 ver 057

Salarii->D112 Actualizare salarii conform versiunii din 28 August 2017 a Declaratiei 112 de la www.anaf.ro

Ramane de tratat situatia cu doua contracte la aceeasi societate, a caror suma este mai mica decat salariul minim (1450), deoarece in D112 „plafonarea” din og4 se aplica numai pentru asiguratii din sectiunea A, iar in situatia data asiguratul cu mai multe contracte se gaseste in sectiunea B.

Schimbare formule salarii incepand cu August 2017 (CAS angajator si CASS angajator).

 

Salarii->Contracte(lunar)->OG4/2017 se aplica…=Radiobuton pentru Modul de calcul al CAS angajator respectiv CASS angajator:

-„Nu” pentru lunile anterioare lui August

-„Automat” incepand cu August

-„Manuala” nu este operationala.

 

 

Perfectionari Vanzari -> Comandat::Vandut(2) :

-relatie si cu fisierele romm(manopera) si rom_cost (cost).

-se pot lista in excel campuri din aceste fisiere (vezi help din fereastra).

 

25_08_17 15:40 ver 056

Vanzari -> Comandat::Vandut(2) :

Se listeaza si in excel.

In listare s-au adaugat total minute manopera (din fisierul lunar rom_cost din

Productie->(o)Cost ) si total sold minute.

Se pot include in listare si comenzile care au sold zero (comandat-vandut=0).

 

16_08_17 08:00 ver 055

REINDEXARE

 

D100 adaugat obligatiile

130 (art.1 _i art.8 din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati.Termen 25.08.2017 pentru cei care trec la micro incepand cu 01.08.2017, in rest Semestrial) si

607 (Impozit pe veniturile din pensii art.132 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Lunar)

Sincronizare automata a fisierelor D100 cu formule si cu date la dimensiunea noua(de la 25 la 27 inregistrari cu pastrarea valorilor si a conditiilor)

Perfectionat formular D100.FRX

Disable la 2% cu \]

 

Formularele de la D112->Recapitulatie contin si numarul mediu de locuri de munca pentru calcul al taxei pentru persoanele cu dizabilitati (nrm:m.handi_NA)

 

OG4 -> campuri noi la salarii :

SalX.og4app N(1) cum se aplica OG4/2017

Nu – pentru lunile dianinte de August 2017

Automat – se folosesc formulele pentru calculul BC CAS si CASS firma

Manual – CAS si CASS firma se introduc manual.

SalX.og4exce

Nu – nu este nici una dintre exceptii

„a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;

  1. b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;
  2. c) sunt persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
  3. d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  4. e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.”

(Intre ghilimele este un extras din textul OG4/2017)

 

Formula CAS(pensie) firma :

m.ypensFir*ICASE(m.og4exce>1,m.d112TV,          m.og4app=2,MAX(m.d112TV,           og4bcmin(m.NN+m.DD+m.SS)),         m.og4app=3,m.bcpefiTV,m.d112TV           )

 

Formula CASS(sanatate) firma :

m.ysanfir*ICASE(m.og4exce>1,m.d112TV+m.totcmuni,m.og4app=2,MAX(m.d112TV+m.totcmuni,og4bcmin(m.NN+m.DD+m.SS+m.zcmuni)),m.og4app=3,m.bcSANfir,m.d112TV+m.totcmuni)

 

FUNCTION og4bcmin && narg1 = numar zile „active” ? din og4

* exemplu de apel og4bcmin(m.NN+m.DD+m.SS)

* exemplu de apel og4bcmin(m.NN+m.DD+m.SS+m.zcmuni)

PARAMETERS m.narg1

RETURN ROUND(m.narg1 * m.legesminec / m.legezmax, 0)

* m.NN+m.DD+m.SS zile muncite+CO in conditii Normale, Deoasebite, Speciale

 

ENDFUNC

 

 

19_07_17 08:00 ver 054

Salarii->Rezultate->Liste istoric la Anexa26somaj si la Adeverinta ITM: optiune de listare Data iesirii (ultima zi de angajare) sau Data incetarii (data la care nu mai este angajat). Aceste doua date se gasesc la Salarii->Personal->Contracte (peren), campurile: DataIes, DataIncet.

 

17_07_17 08:00 ver 053

Generare automata PDF validat dupa generarea XML, la declaratii, daca la Optiuni de lucru -> Local_Computer:

 

– Am ales

„Genereaza si PDF validat dupa generarea XML de la declaratii (WScript.Shell)” sau

„Genereaza si PDF validat dupa generarea XML de la declaratii (ShellExecute)”

 

-Este bine completata adresa DUKIntegrator.jar.

De exemplu: C:\D112\dist\DUKIntegrator.jar

 

 

14_07_17 08:00 ver 052

Contabilitate->OD: ctdb, ctcr pot incepe cu 4118 cand m.dreptOD=Free

 

13_07_17 13:00 ver 051

REINDEXARE

Salarii : campul nKm = numar de kilometri.

 

Generare automata PDF validat dupa generarea XML, la declaratii, daca la Optiuni de lucru -> Local_Computer avem:

Bifata optiunea „Genereaza si PDF validat dupa generarea XML de la declaratii” si

Este bine completat folderul in care se afla DUKIntegrator.

 

1)Exemplu de folder

C:\D112\

cand adresa completa a lui DUKIntegrator este C:\D112\dist\DUKIntegrator.jar

 

2)Exemplu de folder

C:\

cand adresa completa a lui DUKIntegrator este C:\ dist\DUKIntegrator.jar

 

 

 

06_07_17 15:00 ver 050

Perfectionari la Salarii->Carduri, pentru Unicredit. Se creaza si fisier delimited.CSV = fara antet si fara ghilimele.

Exemplu:

Fara antet.

Primul rand :

2,7,RON,BACXdonor,UNUUNUUNU DOI DOI,,,1111111111118,BACXunununununununuh,AVANS I,,,,170622,NORMAL

Observatie: Daca Trasor este bifat, fisierul se obtine si in alte forme.

 

05_07_17 15:00 ver 049

Perfectionari la Salarii->Carduri, pentru Unicredit. Mai nou, trebuie inregistrat IBAN platitor, care ajunge in campul payer_iban. Rezultate tip CSV si XLS pentru Avans, Lichidare si Abonamente cu capul de tabel: po_no, amount, ccy_ron, payer_iban, payee_name, payee_adr1, payee_adr2, payee_cnp, payee_iban, details_1, details_2, details_3, not_used, proc_date, proc_meth.

Pentru abonamente se lucreaza ca si pana acum apasand radiobutonul Abonamente. Apoi se poate apasa butonul Card pentru a obtine listarea si fisierele CSV si XLS de transmis la banca.

 

04_07_17 08:00 ver 048

Perfectionari : FAV->Pr1->Ecr->Help. Explicatii pentru casele de marcat A800 si MP55.

 

23_06_17 13:00 ver 047

REINDEXARE

 

Bilant F20:

randul 4 = minus rulajul contului 709 si

randul 22 = minus rulajul contului 609

Exemple de utilizare 609 si 709:

609=401; -100

411=709; -200

 

Actualizare COR:

– 64 coduri noi.

– este compus acum din fisierele: cor17.gen, cor17.dbf, meserii17.dbf, functii17.dbf

 

 

22_06_17 13:00 ver 046

Randul 1 din formularul F20 bilant

devine

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

in loc de

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)

 

19_06_17 13:00 ver 045

 

Nomenclatoare -> Sarbleg: avem si RightClick pentru copierea in anul curent a sarbatorilor legale actualizate.

 

Bilant: Actualizare formulare 10 si 20.

 

 

07_06_17 08:00 ver 044

Reindexare.

Salarizare :

– vSporWE N(9) valoare spor weekend=camp nou, si in formularele: SalFlu, SalStama, SalStaAlG.

– renuntat la campul nKm

– Perfectionari Mesaje pe campurile de la Avans carduri.

 

 

15_05_17 08:00 ver 043

 

Perfectionari D112->Recapitulatie-> in formularul  SalRecaCentG  listare optionala a obligatiilor de plata D112.

 

12_05_17 08:00 ver 042

Reindexare

 

Servicii orare: facturile si in ordinea NrDoc

 

Campuri noi la Contracte clienti: coment C(40), Auto C(20) folosite pentru completarea automata a campurilor corespunzatoare din FAV

 

Perfectionari FAV:

– Nomenclatoare->Users->Bife: ynFavCarry : se mosteneste si Auto anterioara.

– cautare contract  cand cod tert contine litere mici

– daca se completeaza contractul client din FAV se aduce automat coment si auto din Nomenclatoare->Contracte clienti.

 

Perfectionari D112->Recapitulatie-> Formularele SalReca si SalRecaCentG; Obligatiile sa poata fi descrise si cu campul ExplScurt de maxim 60 caractere.

Import Tichete de masa si in format CSV.

 

D394-> facturi.serie C(20), seriifav.serieI C(20)

 

05_05_17 08:00 ver 041

Salarii:

– Perfectionari formulare rapoarte SalReca si SalRecaCentG de la

D112->Recapitulatie. Vezi Help.

– Tichete electronice: Export in Excel si Import din Excel. Vezi help .

 

03_05_17 08:00 ver 040

Perfectionare: Productie->(o)Cost -> „Mostenire” : se accepta mostenirea numai a unor fisiere.

 

Contabilitate->Calcul contabil: la redistribuirea taxelor salariale ale firmei se foloseste aliasul ‘sal’ pentru selectarea valorilor actuale ale taxelor. (Procedura interna egalisal si inegalis)

 

D112->Recapitulatie: rapoartele SalReca si SalRecaCentG, contin si Avansul.

De exemplu avem,

D112 cpci Datorat=172, Deductibil=172 si De plata=0  si

Recapitulatie CM ASS=464;

Relatiile intre D112, Recapitulatie si Liste istoric->Salarii 12 luni sunt:

D112.Total de plata(11505) + D112.CPCI(172) = Recapitulatie.Total tax+retin(11677)

Salarii 12 luni.Total Firma(27160) + Recapitulatie.CM ASS(464) = Recapitulatie.Total General(27624)

 

 

02_05_17 08:00 ver 039

Calcul contabil->Perfectionare redistribuire taxe firma salarii(Procedura interna egalisal). Campul TotUnit: recalculat. Utilizat la Salarii->Liste istoric->”Salarii 12 luni (excel) pentru anul…”

In ferestrele Contabilitate si Salarii->Liste Istoric, poate fi prezent textul

<<< Contabilitatea NU este CRONOLOGICA >>>

 

Perfectionare: Productie->(o)Cost -> „Mostenire” : sincronizare automata fisiere si LOG. Vezi help

 

27_04_17 16:00 ver 038

Productie->(o)Cost: Corectie buton „Mostenire” fisiere din perioada anterioara.

 

26_04_17 12:00 ver 037

Ajustare tarif minim zilieri.

 

26_04_17 08:00 ver 036

REINDEXARE

Productie->(o)Cost: Mostenire fisiere din perioada anterioara.

 

24_04_17 08:00 ver 035

REINDEXARE

 

Productie -> (o)Pret Cost+NOT Campuri noi :

CondCalculN(2), Moment C(16), Coment C(44).

 

Contabilitate -> LEI -> Debitare sau Creditare : buton nou „Corr TV90″, pentru introducerea datelor pentru corectii ale balantei TV90 cu soldurile facturilor cu tva la incasare.

 

 

 

13_04_17 11:00 ver 034

D112 : actualizat formula C1_T3(Contributie CAS Angajator) conform cerintelor din   https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html -> Anexa; vezi Help.

 

12_04_17 16:00 ver 033

Perfectionare D112 pentru situatia in care un zilier devine in aceeasi luna angajat la aceeasi firma la care a fost zilier: se forteaza (NOS numar ore suspendate)B1_7=”1″ cand avem B1_1=”3” (zilier). Sectiunea B contine acelasi angajat ca zilier si ca asigurat cu contract de munca.

 

12_04_17 08:00 ver 032

Corectie Utilitare->Numar randuri pe pagina Portret=78, Peisaj=48

 

10_04_17 08:00 ver 031

Perfectionari D394: sa se poata alege alta perioada decat cea normala. De exemplu „Luna” de la 201701 la 201702, „Trimestru” de la 201703 la 201703.

Click pe Radiobutonul „Luna”/”Trimestru” completeaza normal perioada „de la” si perioada „pana”. Apasarea pe „Trimestru” in lunile care nu sunt sfarsit de trimestru, face ca perioada „de la” sa fie vida. In acest caz perioada „de la” se va completa manual.

 

07_04_17 08:00 ver 030

Contabilitate->Calcul Contabil: semnalarea eventualelor erori de la TV90 (balanta tva la incasare), in listarea TVER.TXT. Daca exista erori la calculul balantei TV90, contabilitatea devine necronologica.

 

Utilitare->Stabilire imprimanta: Contine acum numarul de randuri pe pagina pentru orientarea Portret si respectiv Peisaj ale listarilor Contis.doc, Balanta 132, Fluturasi si Jurnal de banca. Aceste patru listari se realizeaza programat. Nu se foloseste vreun FRX.

 

Utilitare->Numar randuri pe pagina: Contine acum numarul de randuri pe pagina pentru orientarea Portret si respectiv Peisaj din formularele FRX care conduc la listari tip TXT. Acesta revine la valorile implicite (78 respectiv 48) dupa fiecare actualizare INED.

 

(o)Cost Manopera -> Minute pe Formatii: Totalizare N_minute din randuri NOT rformatie,codprod,cant,minute, tot_minute, den, nrdoc, lansareid

 

(o)Pret Cost+NOT -> Minute pe Formatii: Totalizare TotMinute din randuri NOT rformatie,codprod,cant,minute, tot_minute, den, nrdoc, lansareid

 

 

 

20_03_17 08:00 ver 029

 

Perfectionari Utilitare->Stabilire numar de randuri pe pagina listarilor TXT(MS-DOS):

-Portret=78 de randuri pe pagina, peisaj=48 randuri pe pagina: sunt bune pentru imprimarea PCL 5 sau 6 (HPL), dar nu PCLX.

-AVX* si FAV* au 62 randuri pe pagina potrivite pentru imprimarea pe imprimante cu ace, tip IBM, EPSON,…

Pentru modificarea formularelor se foloseste Right click pe campul cu adresa formularului TXT(MS-DOS), cand sistemul de operare este cu 32 biti.

 

Formularele grafice pot fi editate tot cu Right click pe campul de adresa. Se pot insera sigla(pictsigla()), stampila1(pictstamp(1)), satampila2 (pictstamp(2)) in campul Control source.

Exemplu de sigla inserata intr-o FAV grafica. Campul picture poate fi copiat dintr-o FAV grafica din KIT2017\!altele\FAV-uri.

Se editeaza formularul grafic pe la FAV->Pr1

Fisierul cu sigla firmei este stabilit pe la „Firme”

sau

 

15_03_17 08:00 ver 028

Productie->Relansare: perfectionare calcul adresa fisier PLI.DBF din anul anterior.

 

13_03_17 08:00 ver 027

Corectie kit2017 versiunea anterioara. In legatura cu instalarea.

 

10_03_17 08:00 ver 026

Formule salarii – Somaj firma si la Cenzori.

Ieri a aparut la www.anaf.ro actualizarea D112 pentru salariul mediu brut=3131lei incepand cu Februarie 2017.

 

09_03_17 08:00 ver 025

La Personal Salarizare -> Salarizare -> Pontaj Zilnic -> Bifat „Toexcel”: se afiseaza si CNP(Cod Numeric Personal) si CeP(Centrul de Profit/ Cost, provine din Contracte (lunar): grup) in Excel.

 

 

06_03_17 08:00 ver 024

 

Personal Salarizare -> Salarizare -> Pontaj Zilnic -> Bifat „Toexcel” de sub butonul Prn: in excel este raportata si o centralizare a tichetelor de masa, in coloana Gfrnticket.

Pentru calculul valorii tichetelor de masa trebuie sa treceti pe la

Stat (lunar) -> pagina „Sporuri+Retineri+Card” -> campul Tck = Numarul de Tichete de masa.

Acolo apasati:

Enter pentru VTCK=nr tichete * pret tichet de la Pregatire SALL+SALX, sau

TAB urmand ca VTCK sa fie completat manual, mai ales daca aveti de distribuit

tichete de masa cu diverse valori.

 

 

03_03_17 08:00 ver 023

Productie -> (o)Pret Cost+NOT:

– Buton „Excel Tot” listeaza fisierele (manopera, cost, explo, ordine) in totalitate

– Buton „Excel CodPF” listeaza numai pentru CodPF de pe fereastra,

.fisierul rom_cost_explo cu explodarea retetei tinand cont de indicatorul „are componente” de la semifabricate.

.fisierul rom_cost_ordine cu explodarea completa a semifabricatelor din retete ca si cum  indicatorul „are componente” de la semifabricate ar fi egal cu ‘C’.

 

 

 

01_03_17 08:00 ver 022

Perfectionare Adeverinta CM centralizate pe cod indemnizatie: Listarea

 

28_02_17 08:00 ver 021

Perfectionare Adeverinta CM centralizate pe cod indemnizatie:

Calcul data minima si maxima din salboala initial pentru CNP si perioada,

nu din fisierul rezultat din selectia si totalizarea CM-urilor

 

 

Doua functii pentru afisarea fotografiei:

1) FnPicPrnOrBlank(m.cnpul) care afiseaza fotografia, daca exista, sau imaginea din CNPBLANK.BMP (alb) si

2) FnPicPrn(m.cnpul) care afiseaza fotografia, daca exista, sau imaginea din CNPFARA.BMP (gri cu textul loc pentru fotografie)

 

 

27_02_17 16:00 ver 020

Personal Salarizare -> Rezultate -> Liste istoric -> Adeverinta ITM: corectie ortografica.

 

24_02_17 16:00 ver 019

 

D494 : Corectie pentru cota tva=20 fact din anul trecut

 

Perfectionari Statistici S3 de la salarii

 

21_02_17 08:00 ver 018

 

Salariul mediu brut incepand cu Februarie 2017 = 3131lei. Inca nu a aparut in D112.

 

20_02_17 08:00 ver 017

REINDEXARE

 

JNLTOT (local) : perfectionat calcul adresa fisier GestocINI.

Contabilitate : perfectionat graficele care refera anul anterior.

 

Doua campuri noi la Personal Salarizare -> Personal -> Contracte(peren) : AniVechA N(2) 0…99, LuniVechA N(2) 0…11. Numarul de ani si de luni vechime la data angajarii. La reindexare sunt completate automat cu -1. Eventuala corectie se face manual pe la Personal -> Contracte (peren) sau semiautomat, folosind informatiile din state, pe la Rezultate -> Liste istoric -> Adeverinta ITM, dupa ce s-a recalculat SalFisa+PonFisa.

Rezultate -> Liste istoric -> Adeverinta ITM : Inserat coloane referitoare la vechimea in munca.

Salarizare->Listari care au devenit de tip PDF  si  contin fotografia persoanei :

– Personal->Angajati(peren)->Prn : Adeverinta Coasigurati si ConcediiMedicale detaliat, Adeverinta ConcediiMedicale centralizate pe cod indemnizatie;

– Rezultate -> Liste istoric :  Anexa26 somaj si Adeverinta ITM.

 

 

17_02_17 08:00 ver 016

Personal Salarizare -> Rezultate -> State:

radiobutonul TXT/Ambele/PDF initializat pe TXT; perfectionare listare fluturasi.

 

15_02_17 08:00 ver 015

Modificare D112

Inlocuit

REPLACE E3_10 WITH ROUND(sal.VTCK,m.arrsalROU) && valoarea tichetelor de masa

REPLACE E3_16 WITH MAX(0, E3_14 -E3_15 +E3_12 +E3_13 )

 

cu

 

REPLACE E3_10 WITH ROUND(sal.VTCK,m.arrsalROU)+sal.DSKDO && valoarea tichetelor de masa dar si deducerea aferenta tichetelor cadou

REPLACE E3_16 WITH MAX(0, sal.NET+E3_10 ) && 15_02_17

 

14_02_17 08:00 ver 014

Nomenclatoare -> TER: Reprogramat buton Cui?, cu InternetExplorer.Application si Navigate()

 

13_02_17 08:00 ver 013

Ajustari formule bilant : F10.Rd005 si F20.Rd009

 

12_02_17 08:00 ver 012

Perfectionari: Buget->Bilant si Service->Expedieri

 

 

08_02_17 08:00 ver 011

 

Modificat formule salarii (cf DUKIntegrator->D112 din 07.feb.2017):

CASS asigurat(plafonat numai in ianuarie 2017),

CAS asigurat(plafonat pana la inclusiv ianuarie 2017)

 

D300 perfectionari fereastra. Preluare unele date din decontul anterior.

 

D390 actualizat la cerintele anului 2017. Tip nou de operatiune:

R – LIVRĂRI INTRACOMUNITARE DE BUNURI EFECTUATE IN CADRUL REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI poate exista la FAE.

 

 

07_02_17 08:00 ver 010

 

D300 actualizat la cerintele anului 2017

Salarii->Pregatire SALL+SALX: Corectie tratare pret maxim tichete de masa

 

06_02_17 08:00 ver 009

D394 in legatura cu facturie cu val <=10000 emise catre PF

PFbazaL_PF       =0

tvaL_PF          =0

nrFacturiL_PF    =0

PFnrFacturiLS_PF =0

val_LS_PF        =0

 

Open Firma : SET HELP OFF la intrare in fereastra (init) / SET HELP ON la iesire din fereastra (destroy)

 

D300: desfiintat ON ERROR

 

Service : perfectionari servicii orare.

 

 

02_02_17 08:00 ver 008

Modificare formule salarii:

.Baza de calcul CASS asigurat (sanatate om) ramane neplafonata.

.Baza de calcul CAS asigurat ( pensie om ) ramane plafonata pana inclusiv ianuarie 2017

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html

 

 

27_01_17 08:00 ver 007

D205: coloana categ in d205oblig, perfectionari validari si acces la campuri

 

26_01_17 08:00 ver 006

REINDEXARE

Pe 25_01_17 s-a publicat pe www.anaf.ro soft_J pentru D205, astfel incat am publicat si noi pe www.ined.ro D205 cu actualizarile pentru 2016, pentru rezidenti.

 

Se accepta si facturi cu procent TVA = 20.

 

Corectie urmatorul numar liber FAV coclienti.

 

Salarii-> tichete de masa: numarul de tichete de masa este folosit la calculul valorii tichetelor de masa numai daca se incheie cu enter campul numar tichete de masa.

 

17_01_17 08:00 ver 005

Corectie formular SalFlu.FRX – fluturasi salarii.

 

16_01_17 08:00 ver 004

REINDEXARE

La salarii se introduce Valoarea tichetelor cadou.

Nu se mai introduce numarul de tichete cadou.

Campul Pret tichet cadou de la Nomenclatoare -> Lege si de la Pregatire SALL+SALX devine neutilizat.

 

Camp nou la salarii Stat(lunar) -> retineri: vSanOmFac sanatate om facultativa (abonament de servicii medicale la o clinică privata) , care beneficiaza de plafonul de 400Euro pe an nedeductibil.

 

Modificat formule salarii :

CASS asigurat(plafonat numai in ianuarie 2017),

CAS asigurat(plafonat pana la inclusiv ianuarie 2017)

 

11_01_17 08:00 ver 003

REINDEXARE

Perfecționări Service->Servicii Orare

 

Salariul minim =1450lei începând cu februarie 2017. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_1_2017.pdf

 

Contracte clienti-> indexul contractID : DESCENDING. Perfectionare cautare contractID la FAV.

Nomenclatoare->Users->Bife: ynFavCarry : daca se mosteneste sau nu Delegatul de la FAV anterioara.

 

04_01_17 08:00 ver 002

Revizie casa de marcat Datecs MP55

 

30_12_16 08:00 ver 001

TVA la 19% incepand cu 1 ian 2017;  functia proctvadincolj()

 

06_12_16 08:00 ver 000

Versiunea preliminara.

Actualizarea INED2017 se face astfel: Downloads->Download pe randul unde este arhivaan17.rar->Open(cu RAR)->Select All (ined.exe si _inedan)->butonul Extract To->se stabileste locul in care se dezarhiveaza C:\ined2017 sau I:\ined2017 sau D:\ined2017 acolo unde se afla datele. Raspuns Yes to All=sa inlocuiasca fisierele cu cele dezarhivate.

 arhivaan17.rar + Noutati2017.doc

REINDEXARE->butonul „Toate firmele”.

Top