Home / Event / INED2018 ver 020 cu OUG 3 din 8.Feb.2018

INED2018 ver 020 cu OUG 3 din 8.Feb.2018

Posted on
Feb
13

13_02_18 08:00 ver 020
Reindexare Toate firmele

Probabil că trebuie făcută diferență de state ( butonul de sub recalculare ).
Procedura de diferență:
– salvare stat vechi (inițial)
– recalculare salarii
– tipărire stat de diferențe.

1) Schimbare Kontare salarii și formule salarii

2) Conturi
a) 4315 „Contribuţia de asigurări sociale (P)”;
b) 4316 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)”;
c) 436 „Contribuţia asigurătorie pentru muncă (P)”:
d) 646 „Cheltuieli privind contribuţia asigurătorie pentru muncă”.
c) 4382CM (A) analitic al contului 4382 „Alte datorii și creanțe sociale” (4382CM = 423: valoare CM ASS)

3) CASS IT/Cercetare: Bifa de aplicare și valoarea salariului net din decembrie 2017 se află în Contracte (lunar) în câmpurile salx.ynet17 respectiv salx.vnet17. Încă nu intervine în calculul CASS.
Din MO nr.125 din 8 februarie 2018,OUG nr.3 din 8 februarie 2018:

Pentru IT/Cercetare/…
– CASS datorată de persoanele menţionate mai sus se va calcula după următoarea formulă:
CASS reţinută = Venit brut 2018 – CAS datorată în 2018 – Sal.net.Dec.2017 2017
– Formula de mai sus se aplică doar pentru veniturile realizate în anul 2018, cu condiţia ca salariul brut lunar să fi fost majorat de angajator cu cel puţin 20% faţă de nivelul lunii decembrie 2017.

4) CAS și CASS timp parțial când venitul proporțional cu zilele muncite este mai mic decât 1900 lei. Baza de calcul și depășirea CASS se memorează în câmpurile salx.bcassfi3 respectiv sal.vcassfi3, iar baza de calcul și depășirea CAS se memorează în câmpurile salx.bcasfi3 respectiv sal.vcasfi3.

5) CAS aferent CM are ca bază de calcul indemnizația (nu mai este valabil calculul cu 35% din 4162lei ponderat cu numărul de zile de CM). Baza calcul pentu CAS aferent indemnizației de CM cf 158 este (m.totcmuni+m.totcmass-m.vcm_B_ASS-m.vcm_B) și se află în Administrare->Formule->Formule D112->fbcascmuni si fbcascmass. (m.totcmuni+m.totcmass-m.vcm_B_ASS-m.vcm_B) înseamnă total indemnizații CM unitate(angajator) + total indemnizații FNUASS.

6) CASS aferent CM de accidente:
– asigurată de casa de FAAMBP bc=m.vcm_B_ASS, valoare=m.cass145a
– asigurată de angajator bc=m.vcm_B valoare= m.contr_cm.

7) Indemnizația de deces nu mai trebuie înregistrată la Stat (lunar). Se înregistrează pe la Rezultate D112asiguratG.

Top