Home / Event / INED2019 ver 079 Salarii și Contabilitate

INED2019 ver 079 Salarii și Contabilitate

Posted on
Nov
3

04_11_19 08:00 ver 079
Fără reindexare față de versiunea anterioară.

Salarii:

D112 perfecționări calcule B1_10, B4_3 ( baza de calcul șomaj ) în situația în care Număr Ore Efectiv Lucrate (NOEL)=0, de exemplu CM toată luna.

Cerificate de CM: Butonul Excel produce acum 3 listari Excel, in ordinea databeg, cnp
1) – Toate
2) – Numai CM ale CNP de pe ecran
3) – Numai CM din perioada curenta

Actualizări nomenclator de țări. (TARI.GEN)

Contabilitate:

Fise Cumulate
Fisa anuala a CONTULUI, pentru anul introdus.
Daca anul introdus este anul curent, atunci obtinem fisa contului cumulata de la inceputul anului pana la luna curenta inclusiv. Toate listele se pot exporta in Excel.

Top