Home / Event / INED2020 ver 010 și 009 Salarii->Sporuri noi

INED2020 ver 010 și 009 Salarii->Sporuri noi

Posted on
Feb
3

04_02_20 11:00 ver 010
Fără reindexare față de versiunea anterioară.

Salarii – corecție calcul CASS

04_02_20 08:00 ver 009
Reindexare -> Toate Firmele

Meniu->Optiuni->”Peren->Firmă” câmpuri pentru valorile implicite ale coeficienților 4 și 5 de la sporurile pentru ore suplimentare. RightClick pe unul din acești doi coeficienți (4 sau 5) conduce pentru toți salariații, la înlocuirea automată în Stat (lunar) a valorii zero a acelui coeficient, cu valoarea din fereastra de opțiuni. Valorile nenule ale coeficienților din stat rămân neschimbate. Radiobuton nou cu variantele :
1- Fara Cleanup
2- Cleanup open/close firma ined.usr\user ined.usr\user\firmAAAA
3- BlackFrx si ReadOnlyFrx formularele sunt prezentate blurat ( face și cleanup )

Saly renunțat la câmpurile:
plaf1min, plaf2min, plaf1max, plaf2max, m.venaj1, m.venaj2,
zzcoef1, zzcoef2, nz1iul19, nzcm1iul19,
nzcmuni1, nzcmuni2, nzcmfn1, nzcmfn2,
bccas1c, bccas1f, cas1c, cas1f, bccas2c, bccas2f, cas2c, cas2f,
bccascmu1c, bccascmu1f, bccascmu2c, bccascmu2f,
cascmu1c, cascmu1f, cascmu2c, cascmu2f,
pensie31c, pensie31f, pensie32c, pensie32f,
bccass1c, bccass1f, cass1c, cass1f, bccass2c, bccass2f, cass2c, cass2f,
bccam1c, bccam1f, bccam2c, bccam2f,
bcimp1c, bcimp1f, imp1c, imp1f, bcimp2c, bcimp2f, imp2c, imp2f,

adaugat câmpurile:
kactivit, kdivizia, kfirma, ksubact

Sall renunțat la câmpurile:
kindicator,
cas_cm, risc1, cpci, somaj5, cass145a, fgs, contr_cm, fosa,
vcasfi3, vcassfi3,
kactivit, kdivizia, kfirma, ksubact și renunțat la unele formule de calcul care nu mai erau necesare (ex: somaj om, somaj firma, sănătate firma, depășire CAS depășire CASS,…)
– adăugate câmpurile n_S4, n_S5, coef4, coef5, salS4, SalS5

Automatizare cleanup fișiere de manevră din două directoare de manevră subordonate directorului ined.usr – procedură apelată automat la Open Firma (la Load pentru firma anterioară și Unload – pentru firma care se deschide), de asemenea apelată automat la Exit Program. Utilitare->DirClean.LOG: buton pentru listare log ștergeri fișiere nenecesare.

Top