Home / Event / INED2020 ver 042 Corecție formulă Indemnizație suplimentată de angajator

INED2020 ver 042 Corecție formulă Indemnizație suplimentată de angajator

Posted on
May
4

05_05_20 08:00 ver 042
Fără reindexare față de versiunea anterioară. (041)

Salarii-> Corecție Vzoug32+Vzoug30 să fie <= 75% din salariul brut de încadrare. Vzoug32 "Indemnizație suplimentată de angajator" (Vzoug32 tipD112=33). Indemnizația suplimentată de angajator din fondul de salarii pentru intreruperea sau reducerea temporară a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii nr. 53/2000 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020 Vzoug30 "Indemnizație suportată din Bugetul Asigurărilor de șomaj" (Vzoug30 tipD112=32) Indemnizația prev.la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj Vzoug32 se calculează automat, dacă nu este bifat Yzoug32 de la Stat (lunar). Dacă se bifează Yzoug32 se poate completa manual valoarea Vzoug32.

Top