Home / Event / INED2020 ver 045 Indemnizație CM – sal.min.ec/șomaj.tehn.

INED2020 ver 045 Indemnizație CM – sal.min.ec/șomaj.tehn.

Posted on
May
7

07_05_20 15:00 ver 045
Fără reindexare față de versiunea anterioară.(044)

Salarii – Baza ind. CM si CO – indemnizația CM pentru zilele de șomaj tehnic calculată din slariul minim (2230) (OUG30, OUG32)
…….La calculul indemnizației de CM aferentă perioadei de șomaj tehnic se utilizează salariul minim brut 2230(obișnuit), 2350(studii superioare), 3000(construcții) sau 2230 pentru toată lumea ?
Aceasta în condițiile OUG30 cu modificările și completările ulterioare, articolul XI, alin (12):
” (12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale demuncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legeanr. 227/2015 privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale desănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).”
Se poate pune salant.SSALMIN__ în loc de m.LegeSminEcAnt în formula Salariu(CM) de la Baza ind. CM si CO.

Salarii-> Perfecționat formularul pentru fluturași : pentru situația în care RestPlată din până la șomajul tehnic este negativ. Se inserează automat un rând cu „Rest de plată șomaj-datorii”.

Salarii – Noul D112(în teste/în lucru): tratarea câmpurilor Vzlp19 și Zlp19.

Top