Home / Event / INED2020 ver 052 Salarii, Producție, Contabilitate

INED2020 ver 052 Salarii, Producție, Contabilitate

Posted on
Jun
1

02_06_20 08:00 ver 052
Reindexare toate firmele.

—————–
OUG 92/2020
http://itva.ro/documents/OUGnr.92din2020Masurifiscalesieconomicecuaplicaredela01iunie2020Site.pdf
1) pt fiecare angjat care au fost în șomaj tehnic>14 zile=MIN(incadrare,5429) x 41.5% proporțional cu timpul lucrat.
Liste lunare buton „OUG92 I (1)”

2.1) Art III (1) pt fiecare din noii angajați în date de la 01/06/2020 până la 31/12/2020, pe perioadă nedeterminată, cu Normă întreagă, pe o perioada de 12 luni,varsta >=50, șomeri ca urmare a Decr.195, 240, 394 = MIN(incadrare,5000) x 50% proporțional cu timpul lucrat. Trebuie să fie angajați minim 24 luni.
2.2) Art III (2) pt fiecare din noii angajați în date de la 01/06/2020 până la 31/12/2020, pe perioadă nedeterminată, cu Normă întreagă, pe o perioada de 12 luni, 16<=varsta<=29, șomeri înreg la AJOFM =MIN(incadrare,5000) x 50% proporțional cu timpul lucrat. Trebuie să fie angajați minim 24 luni. ----------------- Salarizare: Contracte (peren) două opțiuni la modul de angajare: arrModang[5]='Ang.din.somaj.oug92.varsta>50.somer.Dcr195,240,394′ OUG 92/2020 Art III (1)
arrModang[6]=’Ang.din.somaj.oug92.16Deduceri, perfecționări introducere date – dublu click pe variantele de persoană în întreținere: copil, coasig, alta. Vezi și Prn->Listarea 4) Excel.
Desființat câmpurile sot_sotie ( deoarece se poate pune coasig=S) și alte_sit de la Deduceri.DBF.

—————–
Producție
BON de consum
Buton LansareID::BON :
recapitulație din tot anul curent cu lansările de pe bonurile de consum,
în ordinea LansareId, data de pe BON, număr BON, număr rând detaliu. Desigur că pot fi mai multe bonuri de consum la aceeași lansare. Afișare tabelară și afișare Excel.

Grup de opțiuni pentru generare automată „număr” BON următor:
1) Normal = manual
2) F9 = nr doc max + 1
3) F8 = nr doc din fereastră + 1
4) F7 nr doc din fereastră + 1, eventual cu prefix carcatere

La primul BON din perioadă, se propune automat nr doc următor după schema din opțiunea Nr doc.

——————————–

La prima FAV din perioadă, se propune nr doc următor după schema din opțiunile Nr doc și Nr doc PLI.

Top